Kontakt
Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze
tel. 22 688 34 35, 22 688 36 50
email: klub@wkszegrze.com.pl
Partnerzy

jPALIO


Serwis High Performance


TORN
Motorowodne

Warunki uzyskania patentów i licencji motorowodnych

Jak uzyskać patent motorowodny.

Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE prowadzi szkolenia na patenty i licencje motorowodne. Posiadamy dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną położoną nad Jeziorem Zegrzyńskim która umożliwia przeprowadzenie co roku kilkunastu kursów motorowodnych. Warunkiem uzyskania patentu motorowodnego jest spełnienie poniższych wymagań:

1) sternik motorowodny

a) ukończenie 14 rok życia

b) złożenie do PZMWiNW następujących dokumentów:

- wniosku o wydanie patentu

- zdjęcie 3,5x4,5 cm

- zaświadczenie o zdaniu egzaminu

- w przypadku osoby małoletniej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów

 

3) licencja do holowania narciarza wodnego

a) ukończenie 18 rok życia;

- zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności

 

 

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu na stopnie motorowodne:

- sternika motorowodnego - wynosi 250 PLN;

- licencję uprawniającą do holowania narciarza wodnego i obiektów pływających - wynosi 250 PLN.

- opłata za wydanie patentu i licencji - wynosi 50 PLN.

Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za przeprowadzenie egzaminu w wysokości 50 %.