SEKCJA MOTOROWODNA

Walne zebranie

W dniu 4 lutego br. do życia powołana została Sekcja Motorowodna Wojskowego Klubu Sportowego ZEGRZE. Na walnym zebraniu, które odbyło się w siedzibie klubu zatwierdzono regulamin sekcji oraz wybrano władze sekcji, które będą nią kierowały przez trwającą cztery lata kadencję. Kierownikiem sekcji został Maciej Skrzypek, po za nim zarząd stanowią Maria Śliska, Maciej Wojewódzki oraz Franciszek Dankowski.

Celem utworzenia Sekcji Motorowodnej jest zapewnienie  członkom naszego klubu warunków do uprawiania sportu wyczynowego oraz popularyzacja sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Zrzeszać ona będzie zawodników wszystkich klas motorowodnych.